Instrukce pro autory

Redakce přijímá původní, dosud nepublikované vědecké texty z antropologických věd ve formě statí, esejů, recenzních statí, materiálů (edic), recenzí, zpráv, případně dalších typů vědeckých publikací.


Texty přijaté v českém nebo slovenském jazyce jsou zařazovány do českých čísel časopisu, texty přijaté v anglickém jazyce do anglických čísel časopisu.


Upozornění pro autory: Odesláním díla (článku, edice, recenze, zprávy atd.) redakci časopisu Lidé města / Urban People a schválením jeho konečné podoby k tisku (autorskou korekturou) autor/ka deklaruje svůj zájem publikovat dílo v tomto časopise, stvrzuje, že je držitelem/držitelkou autorských práv k dílu a že před tímto krokem neudělil výhradní licenci k užití díla třetí osobě či instituci. Zároveň tím poskytuje vydavateli oprávnění k výkonu práva (licenci) dílo užít v neomezeném rozsahu, zejména k vydání, tzv. rozšiřování v časopise nebo jiné periodické či neperiodické publikaci ve smyslu § 14 autorského zákona, jakož i jeho rozmnožování v neomezeném rozsahu ve smyslu § 13 tohoto zákona, a k pronájmu, půjčování a případně i vystavování ve smyslu § 15 až 17 tohoto zákona. Vydáním a rozšiřováním se přitom rozumí také elektronické rozšiřování díla na internetových stránkách časopisu (www.lidemesta.cz) a prostřednictvím internetových databází, s nimiž vydavatel má nebo bude mít uzavřenou smlouvu o poskytování. Časopis Lidé města / Urban People je aktuálně přístupný prostřednictvím webového archivu Národní knihovny ČR (www.webarchiv.cz) a databáze Central and Eastern European Online Library (CEEOL) (www.ceeol.com). Tímto ujednáním nejsou dotčena autorská práva k dílu.


Poslední změna: 2. únor 2018 15:10 
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

U Kříže 8

158 00 Praha – Jinonice

e-mail:Jak k nám