Vydavatel

Vydává Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Šéfredaktor české verze: Zdeněk R. Nešpor ( )


Šérfedaktorka anglické verze: Hedvika Novotná ( )


Adresa:

U Kříže 8, 158 00 Praha 5

Internetové stránky vydavatele:

www.fhs.cuni.cz

Asistentka redakce:

Karolína Šedivcová ( )

Obálka:

Aleš Svoboda

Sazba:

Robert Konopásek

Tisk:

ERMAT Praha

Webový portál:

Jakub Havránek mediaform

Distribuce:

Objednávky vyřizuje asistentka redakce Karolína Šedivcová ( )


Časopis je zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a současně je veden v mezinárodních scientometrických a bibliografických databázích ERIH a CEEOL.


ISSN: 1212-8112


Poslední změna: 22. září 2018 09:30 
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

U Kříže 8

158 00 Praha – Jinonice

e-mail:Jak k nám