Záměr časopisu

Lidé města jsou jediným dlouhodobě vycházejícím sociálně antropologickým časopisem v České republice, jehož hlavním zaměřením je antropologický výzkum městských společností jakožto jedno z ústředních badatelských polí současné sociální antropologie. Časopis se na tuto problematiku nicméně neomezuje, jednak proto, že věcně supluje neexistenci dalších oborových periodik, ale i z toho důvodu, že redakční rada považuje příliš úzké oborové zaměření časopisu za neadekvátní vzhledem k současnému stavu vědecké práce. Studie a další typy textů proto mohou vycházet nejen z pozic sociální, kulturní, historické či filosofické antropologie, ale také z metod a přístupů sociologie, historie, případně dalších společenských a humanitních věd, nebo se k sociální antropologii mohou vázat jen v teoretické a metodické rovině.


Časopis je zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a současně je veden v mezinárodních scientometrických a bibliografických databázích ERIH a CEEOL.


Poslední změna: 2. únor 2018 15:43 
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

U Kříže 8

158 00 Praha – Jinonice

e-mail:Jak k nám