2015

Recenzenti statí v r. 2015

Yasar Abu Ghosh – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Lee Bidgood – East Tennessee State University, Johnson City, USA


Lenka J. Budilová – Fakulta filozofická ZU, Plzeň


Daniel Čermák – Sociologický ústav AV ČR, Praha


Pavel Duba – Sdružení pro migraci a integraci, Praha


Petra Ezzeddine – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Petr Gibas – Sociologický ústav AV ČR, Praha


Marek Halbich – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Jaroslava Hasmanová Marhánková – Fakulta filozofická ZU, Plzeň


Hana Hašková – Sociologický ústav AV ČR, Praha


Martin Heřmanský – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Tomáš Hirt – Fakulta filozofická ZU, Plzeň


Petr Hlaváček – Filosofický ústav AV ČR, Praha


Jan Horský – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Beatrice E. Chromková Manea – Fakulta sociálních studií MU, Brno


Petr Janeček – Filosofická fakulta UK, Praha


Eva Janská – Přírodovědecká fakulta UK, Praha


Jana Jetmarová – Fakulta filozofická UPa, Pardubice


Jitka Jurková – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Zuzana Jurková – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Radka Klvaňová – Fakulta sociálních studií MU, Brno


Matěj Kratochvíl – Etnologický ústav AV ČR, Praha


Eva Křížová – 2. lékařská fakulta UK, Praha


Markéta Křížová – Filosofická fakulta UK, Praha


Jarmila Kučerová – Církev československá husitská, Roztoky


Alena Marková – Vysoká škola finanční a správní, Praha


Marcel Mečiar – Yeditepe University, Istanbul, Turecko


Jaroslav Miller – Filosofická fakulta UP, Olomouc


Mirjam Moravcová – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Michal Nekorjak – Fakulta sociálních studií MU, Brno


Zdeněk R. Nešpor – Fakulta humanitních studií UK + Sociologický ústav AV ČR, Praha


Olga Nešporová – Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha


Arnošt Novák – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Karolína Pauknerová – Centrum pro teoretická studia UK + AV ČR, Praha


Jiří Pešek – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Marzanna Poplawska – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polsko


Speranţa Rădulescu – Peasant Museum, National University of Music, București, Rumunsko


Tomáš Rataj – Scriptorium, Praha


Veronika Seidlová – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Zita Skořepová Honzlová – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Daniela Stavělová – Etnologický ústav AV ČR + Hudební a taneční fakulta AMU, Praha


Karel Stibral – Fakulta sociálních studií MU, Brno


Petr Šešín – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Jiří Šubrt – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Laco Toušek – Fakulta filozofická ZU, Plzeň


David Verbuč – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Radomír Vlček – Historický ústav AV ČR, Brno


Zdeněk Vojtíšek – Husitská teologická fakulta UK, Praha


Poslední změna: 2. únor 2018 15:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám