2017

Recenzenti statí v r. 2017

Jan Blüml - Filozofická fakulta UP, Olomouc


Stanislava Boušková - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Tomáš Bubík - Filozofická fakulta UP, Olomouc


Karel Černý - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Ondřej Daniel - Metropolitní univerzita, Praha


Kamila Fialová - Sociologický ústav AV ČR, Praha


Pavol Frič - Fakulta sociálních věd UK, Praha


Josef Fulka - Fakulta humanitních studií UK a Filosofický ústav AV ČR, Praha


Petr Gibas - Sociologický ústav AV ČR, Praha


Markéta Hajská - Filosofická fakulta UK, Praha


Marek Halbich - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Tomáš Herman - Filozofická fakulta OU, Ostrava


Martin Heřmanský - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Stanislav Holubec - Filozofická fakulta OU, Ostrava


Pavel Hošek - Evangelická teologická fakulta UK, Praha


Štefan Chudý - Pedagogická fakulta UP, Olomouc


Petr Janeček - Filosofická fakulta UK, Praha


Jana Jetmarová - Fakulta filozofická UPa, Pardubice


Dana Knotová - Filozofická fakulta MU, Brno


Marta Kolářová - Sociologický ústav AV ČR, Praha


Matěj Kratochvíl - Etnologický ústav AV ČR, Praha


Hana Kubátová - Fakulta sociálních věd UK, Praha


Ferenc Laczo - Maastricht University, Velká Británie


Michal Lehečka - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Václav Matoušek - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Jan Mervart - Filosofická fakulta UK a Filosofický ústav AV ČR, Praha


Mirjam Moravcová - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Radka Mudrochová - Fakulta filozofická UHK, Hradec Králové


Karolína Pauknerová - Centrum pro teoretická studia AV ČR


Barbora Půtová - Filosofická fakulta UK, Praha


Irena Reifová - Fakulta sociálních věd UK, Praha


Martin Ouředníček - Přírodovědecká fakulta UK, Praha


Danica Schebelle - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha


Radoslava Schmelzová - Divadelní fakulta AMU, Praha


Marek Skovajsa - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Veronika Sobotková - Fakulta filozofická ZU, Plzeň


Luděk Sýkora - Přírodovědecká fakulta UK, Praha


Hana Synková - Fakulta filozofická UPa, Pardubice


Zdeněk Uherek - Etnologický ústav AV ČR, Praha


David Václavík - Filozofická fakulta MU, Brno


Barbora Vegrichtová - Policejní akademie, Praha


David Verbuč - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Alžběta Wolfová - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Poslední změna: 2. únor 2018 15:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám