Nešpor, Zdeněk R.

Recenze

21, 2019, 3

Dušan Janák: Klasická sociologie ve střední Evropě

18, 2016, 3

Jaroslav Pánek – Jiří Pešek – Petr Vorel: Velmocenské ambice v dějinách (Acta Societatis Scientiarum Bohemicae vol. 1) Učená společnost ČR, Praha 2015, 146 s.

18, 2016, 1

Slavomíra Ferenčuhová: Sociologie města 20. a 21. století. Sociologické nakladatelství (SLON) + MuniPress, Praha – Brno 2013, 290 s.

17, 2015, 1

Jan Jandourek: Průvodce šílené socioložky po vlastním osudu. Portál, Praha 2014, 190 s.

16, 2014, 3

Václav Kaška: Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů Komunistické strany Československa v letech 1948–1952. Ústav pro studium totalitních režimů + Conditio humana, Praha – Brno 2014, 291 s.

16, 2014, 1

Markéta Svobodová: Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století. Ideové, stavební a typologické proměny. Artefactum, Praha 2013, 182 s.

14, 2012, 3

Marta Kolářová (ed.): Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice

14, 2012, 1

Gérard Noiriel: Úvod do sociohistorie. Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2012, 146 s.

13, 2011, 3

Jakub Rákosník: Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945–1960. Filozofická fakulta UK, Praha 2010, 503 s.

13, 2011, 1

Milan Fujda: Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity. K sociálním dějinám českého okultismu 1891–1941. Malvern, Praha 2010, 335 s.

12, 2010, 3

Martin C. Putna: Obrazy z kulturních dějin americké religiozity. Vyšehrad, Praha 2010, 334 s.

11, 2009, 1

Hugh McLeod: Sekularizace v západní Evropě (1848 – 1914).

10, 2008, 3

Grace Davie: The Sociology of Religion.

10, 2008, 1

Krzysztof Michalski (ed.): Conditions of European Solidarity. Vol. 1. What Holds Europe Together? Vol. 2. Religion in the New Europe.

10, 2008, 1

Mark Juergensmeyer: Teror v mysli Boží. Globální vzestup náboženského násilí.

9, 2007, 2-3

Stephen Prothero: RELIGIOUS LITERACY

8, 2006, 1

Jiří Vondrák – Fedor Stokal: Legendy folku  country.

7, 2005, 3

Petr Skalník (ed.): DOLNÍ ROVEŇ. Poločas výzkumu

7, 2005, 2

Josef Kandert: Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století

5, 2003, 10

Kratochvil, Jan (ed.): Český a slovenský exil 20. století I. + II. [„Úvodní“ a „první“ katalog k výstavám Český a slovenský exil 20. století]. b. m., Meadow Art 2002.

5, 2003, 10

Brunski, Jan Jacek – Maur, Eduard – Pułaski, Michal – Valenta, Jaroslav (eds.): Mezi dvěma transformacemi. Československo a Polsko v letech 1947 (1948)–1989. Praha, MŠMT ČR + FF UK, 2001.

5, 2003, 9

Hanuš, Jiří (ed.): Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Brno, CDK 2002.Poslední změna: 11. prosinec 2023 15:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám