Recenze

PDF ke stažení


Konrad Paul Liesmann: Hodina duchů: praxe nevzdělanosti. Academia, Praha 2015. 133 s.

Josef Kružík


Martin Soukup: Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Karolinum, Praha 2014, 170s.

Lenka J. Budilová


Slavomíra Ferenčuhová: Sociologie města 20. a 21. století. Sociologické nakladatelství (SLON) + MuniPress, Praha – Brno 2013, 290 s.

Zdeněk R. Nešpor


Anne Sutherland: Romové – neviditelní Američané. Romano džaniben, Praha 2014, 348 s.

Filip Pospíšil


Klára Strohsová: Česko-bulharská manželství v etnologické perspektivě. Vydavatelství Západočeské univerzity, Plzeň 2014, 196 s.

Pavel Bareš


Michal Pavlásek: S motykou a Pánem Bohem. Po stopách českých evangelíků ve Vojvodině. Etnologický ústav AV ČR, Brno 2015, 200 s.

Luděk Jirka


Ivo Jirásek – Jakub Svoboda: Putování a smysl života: proměna člověka v zimní přírodě. Univerzita Palackého, Olomouc 2015, 236 s.

Jiří Tourek


Jan Royt: Krajinami umění. Portál, Praha 2015, 176 s. + 16 s. přílohy.

Blanka Altová


Robert Sak: Čekej na mne. Jihočeská univerzita, České Budějovice 2015, 414 s.

Milada Sekyrková
Poslední změna: 10. listopad 2018 11:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám