4, 2002, 7

Obsah

(Janu Sokolovi k 65. narozeninám)


Slavnostní řeč (J. Kohout)


Ladislav Benyovszky: Skutečnost a subjekt II.Studie


Jana Hozáková: Kam směřují sociální vědy


Erazim Kohák: The Embers and the Stars - Uhlíky a hvězdy


Mirjam Moravcová - Dana Bittnerová: Američané. Legenda dětí konce 20. století


Ivan Chvátím: Sein als Bewegung?


Petr Zima: K antropologii komunikace psané a mluvené


Tomáš Hájek: Památkáři, ekologové, téma oživení památek


Ladislav Benyovszky: Aktuální myšlení a „věc o kterou běží"


Aleš Novák: Počátečnost počátku. Martin Heidegger v jiném počátku myšlení


Josef Fulka: Poznámka k problematice epistemologické diskontinuity


Jakub Grygar: Historie, paměť, autobiografie. Poznámky k tematizování minulosti


Pavel Kouba: Hermeneutika a věda o životě


Jan Brabec: Člověk jako „ne-osoba"


Jakub Češka: Já v pólech blízkosti a cizoty


Jan Heller: Kdo je můj nepřítel?


Josef Kružík: Posvátné a profánní, sváteční a všedníDokumenty doby


M. Jakoubek - T. Hirt: Malý retrográdní slovník filosofických pojmů


Libor Prudký: Sokol hore nad oblaky


Sidonius a Sakateka: Smysl, mysl a smích


Jan Sokol: Dopis redaktorovi Práce


Radim Palouš: Dopis Janu Sokolovi


Oto Mádr: Dopis


Zdeněk Neubauer: Sokolovské zlomky - perly nepaměti


J. Novotný - J. Češka: Zdeněk Pinc o Janu Sokolovi


J. Novotný - J. Češka: O Janu Sokolovi vypráví jeho bratr Václav Sokol


J. Novotný - J. Češka: Václav Žák o Janu SokoloviPřeklad


M. a V. Fredovi: Interpretace hebrejských jmen předků Našeho Pána Ježíše KristaMateriály


Tomáš Hájek: Kompaktní město jako ideál


Poslední změna: 5. únor 2018 11:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám