8, 2006, 1

Stati

John Lennon žije a vzkazuje…

Václav Cílek


Obraz světa a člověka v uměních starověku

Jan Bouzek


Karel Hynek Mácha v iniciačním procesu

Kateřina Václavů


Tělo a katastrofický stav: Efekt patologična v Havlíčkových Petrolejových lampách

Josef FulkaAntropologický výzkum

Řečová integrace příslušníků minorit

Ladislav Janovec

Albena RangelovaMateriály

Poznámka k Barbarasově knize o vnímání

Jan Brabec


Praha: hudební antropologie města jako „luštění“ patchworku

Zuzana Jurková


Umění a smrtelní: Heidegger, Kleea a mosty

Aleš Novák


Město

Max Weber


Estetika v (životě a) díle Konrada Lorenze

Karel Stibral

Marco StellaRecenze

Noam Chomsky, Michel Foucault, Fons Elders: Člověk, moc a spravedlnost

Jan Sokol


Jiří Vondrák – Fedor Stokal: Legendy folku  country.

Zdeněk R. Nešpor


Richard Florida: The Rise of the creative vlase

Selma Muhič - Dizdarevič


Třikrát Martin Heidegger (korespondence)

Aleš Novák


Milton a Rose Friedmanovi: Svoboda volby

Inna Čábelková


Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová a kolektiv: Kdo jsem a kam patřím?

Martin Heřmanský


Ethnoanthropozoom

Petr Janeček


Bonne C. Wade: Thinking Musically; Adelaida Reynes: Music in America

Zuzana Jurková


Jan Fridrich: Ecce homo

Václav Matoušek


Zdeněk Šesták: Jak žil Žižkov před sto lety

Miloslava Turková


Květa Jechová: Lidé Charty 77

Blanka SoukupováZprávy

Ad Honorem Septuagenarii

Václav Břicháček


Mnoga ljeta

Jan Sokol


Můj „baťovský“ kolega

Miloš Havelka


Petr Skalník šedesátník

Josef Kandert


Skončilo století umění, nastává století…

Jaroslav Vančát


Legenda české etnologie - Iva Heroldová

Dana Moravcová


Teta všech Romů - Milena Hübschmannová

Zuzana Jurková


Hrst vzpomínek namísto nekrologu - Jaroslava Pešková

Zdeněk Pinc


Na stopě Ur-Švejka?

Jan Sokol


Poslední změna: 20. březen 2018 13:21 
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám