Soukupová, Blanka

Recenze

21, 2019, 3

Katarína Koštialová: Etnológia vidieka

13, 2011, 2

Peter Salner: Minulý rok v Jeruzaleme. [Last Year in Jerusalem.] Bratislava: Marenčin PT, 2010, 256 pp.

13, 2011, 2

Helena Nosková, Eva Tošovská: Kapitoly o proměnách pohraničí se zřetelem na Králicko. [Chapters About Changes on the Borderland with Regard to Králicko (the Králiky area).] Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2010, 255 pp.

13, 2011, 2

René Petráš (ed.): Aktuální problémy právního postavení menšin v České republice. [Current Problems of the Legal Status of Minorities in the Czech Republic.] Prague/ Office of the Government of the Czech Republic, 2010, 121 pp.

13, 2011, 2

Oldřich Tůma a Tomáš Vilímek (eds.): Opozice a společnost po roce 1948. Česká společnost po roce 1945. [Opposition and Society after 1948. Czech Society after 1945], vol. 6 . Prague: Academy of Sciences, Czech Republic v. v. i., 2009, 224 pp.

13, 2011, 1

Ján Hlavinka – Eduard Nižňanský: Pracovný a koncentračný tábor v Seredi 1941–1945. Dokumentačné stredisko holokaustu, Bratislava 2009, 192 s.

12, 2010, 3

Miroslav Hroch: Národy nejsou dílem náhody. P říčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2009, 315 s.

12, 2010, 3

Jiří Kořalka (ed.): Lobkovický zámek v Neratovicích v životě a díle Františka Palackého. Nakladatelství Akropolis, Praha 2007, 268 s.

12, 2010, 2

Michaela Ferencová - Jana Nosková: Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.-21. století. Brno: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., pracoviště Brno, Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2009, 407 pp.

12, 2010, 2

Peter Salner: Budúci rok v Bratislave alebo stretnutie. [Next Year in Bratislava or a Meeting.] Bratislava: Albert Marenčin PT, 2007, 200 pp.

12, 2010, 1

René Petráš: Menšiny v meziválečném Československu. Právní postavení národnostních menšin v první Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana. Karolinum, Praha 2009, 437 s.

11, 2009, 2

Salner, Peter: Premeny židovskej Bratislavy /Changes in Jewish Bratislava/

10, 2008, 2

Peter Salner: MOZAIKA ŽIDOVSKEJ BRATISLAVY (Mosaic of Jewish Bratislava)

10, 2008, 2

Žo Langerová: VTEDY V BRATISLAVE: MÔJ ŽIVOT S OSKAROM L . (At that Time in Bratislava: My life with Oskar L .)s

10, 2008, 2

Jolana Darulová: MESTO PRIESTOR ETNOLOGICKÝCH VÝSKUMOV. NA PRÍKLADE BANSKEJ BYSTRICE (A City, Space for Ethnological Research. On the Example of Banská Bystrica)

10, 2008, 2

Nina Pavelčíková: romové v českých zemích v letech 1945–1989 (Roma in the czech lands 1945–1989)

10, 2008, 2

Židé v Kolíně a okolí ( Jews in Kolín and its Environs). Proceedings of the Kolín Museum – Social Science Series IX. Edited by Ladislav Jouza and Jaroslav Pejšas

6, 2008, 1

Květa Jechová: Lidé Charty 77

5, 2003, 12

Salner, Peter – Kvasnica, Marta: Chatam Sofer Memoriál. Bratislava, Zig Print 2002.

5, 2003, 11

Židé a Morava, Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 13. listopadu 2002. Ed. Petr Pálka. Muzeum Kroměřížska, Kroměříž 2003.

5, 2003, 10

Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 3/1997, Studia Ethnographica X. Praha, Karolinum 2000.

4, 2002, 8

Machačová, Jana – Matějček, Jiří: Sociální pozice národnostních menšin v českých zemích 1918–1938. Opava, Slezský ústav Slezského zemského muzea 1999.Poslední změna: 9. listopad 2019 09:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám