Recenze

Článek v PDF ke stažení


Jiří Janák: Staroegyptské náboženství I. Oikoymenh, Praha 2009, 325 s.

Aleš Novák


Claus Zittel: Theatrum philosophicum. Descartes und die Rolle ästhetischer Formen in der Wissenschaft. Akademie Vg., Berlin 2009, 431 s.

Aleš Novák


Jaroslav Vaculík: České menšiny v Evropě a ve světě. Libri, Praha 2009, 320 s.

Michal Pavlásek


René Petráš: Menšiny v meziválečném Československu. Právní postavení národnostních menšin v první Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana. Karolinum, Praha 2009, 437 s.

Blanka Soukupová


Eva Pavlíková – Karel Sládek a kol.: Sociální situace a religiozita ukrajinských migrantů v ČR. Pavel Mervart, Praha 2009.

Renáta Sedláková


Keith F. Punch: Úspěšný návrh výzkumu. Portál, Praha 2008, 230 s.; Keith F. Punch: Základy kvantitativního šetření. Portál, Praha 2008, 151 s.; Jan Hendl: Kvalitativní výzkum. Portál, Praha 2005, 407 s.

Helena Haškovcová


Irena Smetáčková – Petr Pavlík – Kateřina Kolářová: Sexuální obtěžování na vysokých školách, proč vzniká, jak se projevuje, co lze proti němu dělat. Fakulta humanitních studií UK, Praha 2009, 54 s.

Jan HorskýPoslední změna: 11. září 2018 17:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám