7, 2005, 1

Recenze

Marek Jakoubek, Ondřej Poduška: Romské osady v kulturologické perspektivě

Dana Bittnerová


Michel Odent: Láska jako věda

Inna Čábelková


Formas plurales de habitar y construir la ciudad, Alteridades, Año 8, Núm. 15, 1998

Marek Halbich


Alan Dundes, Carl R. Pagter: When You´re Up to Your Ass in Alligators.

Petr Janeček


Phillip Cole: Philosophies of Exclusion, Liberal Political Theory and Immigration

Selma Muhič - Dizdarevič


Otto Pöggeler: Bild und Technik. Heidegger, Klee und die moderne Kunst

Aleš Novák


E. Rekosh, K.A.Buchko, V. Terzieva (ed.): Pursuing The Public Interest - A Handbook for Legal Professionals and Activists

Petra Zhřívalová


Radislav Hošek: Náboženství starého Řecka

Jan Bouzek


Dana Podracká: Jazyky z draka, Mytológia slovenských rozprávok

Helena Haškovcová


Karel Kaplan: StB o sobě, Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka

Petr Hrubý


Peter Burke: Francouzská revoluce v dějepisectví

Zdeněk Nebřenský


Jana Belišová: Phurikane giľa, starodávne rómske piesne

Zuzana Jurková


Karel Sklenář: Archeologie a pohanský věk, Příběhy z dětských let české archeologické vědy

Václav Matoušek


Timothy Taylor: The Buried Soul. How Humans Invented Death

Olga Nešporová


Salomon Malka: Emmanuel Lévinas, la vie et la trace

Karel Novotný


Jan Stejskal: Podivuhodný příběh Jana Jeronýma

Roman Zaoral


Poslední změna: 4. březen 2018 13:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám