7, 2005, 2

Stati

Týmová práce v české etnologii druhé poloviny 20. století

Mirjam Moravcová


Veřejný prostor a dobrovolnické organizace

Marie Dohnalová


Vybrané výsledky výzkumu hodnotových struktur studentů 1. ročníku FHS UK

Libor Prudký


Život a transcendence podle Hanse Jonase

Jan Sokol


Osamělost a bezvýznamnost v perspektivě Arendtové typologie lidských aktivit

Jaroslav Novotný


Gnóstické motivy v díle Plútarcha z Chairóneie

Josef Kružík


Plodnost jako přehlížené téma

Jan Sokol


Materiály

Sběratelé bobříků

Václav Cílek


Obraz Balkánu v česých internetových cestopisech

František Šístek


Liberální teorie menšinových práv

Selma Muhič - Dizdarevič


Evoluce a svoboda

Hans Jonas


Dopisy před odjezdem do ghetta Terezín

Dana Bittnerová


Vůně pardála...

Hynek Bartoš


Recenze

Roy A. Rappaport: Ritual and Religion in the Making of Humanity

Zdeněk Nebřenský


Fritjof Capra: Bod obratu

Stanislav Komárek


Andreas Gestrich - Jens-Uwe Krause - Michael Mitterauer: Geschichte der Familie

Jan Horský


K věcem samým. Sborník Zdeňku Pincovi k šedesátým narozeninám

Jan Bouzek


Přemysl Blažíček: Kritika a interpretace

Jaroslav Novotný


Třikrát Rhees (Wittgenstein)

Tomáš Holeček


Kléméns Alexandrijský: Pobídka Řekům

Josef Kružík


Geert Hofstede: Cultures and Organizations. Software of the Mind

Inna Čábelková


Laurence Devillairs: Descartes, Leibniz. Les vérités éternelles

Richard Zika


Jacques Derrida: Tradice vědy a skrývání smyslu

Karel Novotný


Haldis Haukanes: Velká dramata - obyčejné životy. Postkomunistické zkušenosti českého venkova

Miloslava Turková


Ulrich Bielefeld: Aliens - Friends or Enemies, from the Serbian translation

Selma Muhič - Dizdarevič


Josef Kandert: Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století

Zdeněk R. Nešpor


Jaroslav Hlaváč (ed.): Živel Země

Václav Matoušek


Brian McNair: Sociologie žurnalistiky

Helena Haškovcová


Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová a kolektiv: Kdo jsem a kam patřím?

Marek Řezanka


Zprávy

Běloruská národní identita na začátku 20. století

Alexandr Smoliančuk


Poslední změna: 5. březen 2018 13:11 
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám