Brian McNair: Sociologie žurnalistiky

Helena Haškovcová

Brian McNair: Sociologie žurnalistiky, Portál, Praha 2004
Brian Mc Nair vystudoval sociologii, ale dlouhá léta pak pracoval v oblasti mediálních studií. V předmluvě ke své knize, kterou vydalo pražské nakladatelství Portál, vyjadřuje názor, že „v široké škále žánrů a forem, jež tvoří fenomén zvaný média, má největší sociologický význam žurnalistika". Ostatně právě proto předkládá čtenáři text, ve kterém využívá svého akademického vzdělání v sociologii a profesní zkušenosti z oblasti žurnalistiky. Čtenářské určení je jednoznačně vymezeno: kniha je věnována především studentům mediálních studií a také těm studentům sociologie, případně dalších společenských věd, v jejichž studijních programech jsou mediální studia. Potěšitelné je také to, že kniha je zcela přístupná všem zainteresovaným laikům, neboť, jak autor uvádí, její četba či studium „nevyžaduje žádné speciální znalosti oboru sociologie".


Kniha je základně rozdělena na dvě části. V první, s názvem Základy a kořeny, je především uvedena definice žurnalistiky a pojednány s ní související kategorie pravdy, novosti, autorství a ideologie i aktuálnosti. Následuje pasáž o žurnalistice a společnosti, typologii žurnalistiky a o cílech autora a rady jak má s jeho knihou pracovat čtenář. Další kapitola téže části tematizuje sociologii žurnalistiky s návazným pojednáním o účincích žurnalistiky.


Druhá část se jmenuje Faktory ovlivňující žurnalistickou produkci a postupně jsou probrány tyto problémové okruhy: profesní kultura a organizační dominanty žurnalistiky, politické, ekonomické a technologické prostředí, sociologie zdrojů a konečně „nová sociologie žurnalistiky" (od řízení k chaosu). Tradičně jsou připojeny poznámky, seznam literatury a rejstřík.


Kniha Briana McNaira, který je profesorem na fakultě filmových a mediálních studií University of Stirling ve Skotsku je napsána čtivě a s vysokou erudicí. Vřele ji doporučuji ke studiu všem, kteří se zajímají o současnou žurnalistiku a sociologii žurnalistiky. Své čtenáře si kniha najde jistě i mezi zainteresovanými studenty Fakulty humanitních studií UK v Praze, kde se etablovaly studijní obory věcně související s popisovanými skutečnostmi.


Helena Haškovcová


Poslední změna: 5. březen 2018 10:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám