7, 2005, 3

Stati

Národ jako kulturní konstrukt?

Miroslav Hroch


Reflexe národa a vlastenectví (Postoj obyvatel tří českých měst na počátku 21.století)

Mirjam Moravcová


Kontakty hornopolických poddaných s luteránstvím (Příspěvek ke studiu nekatolictví v severních Čechách v 1.polovině 18. století)

Markéta Seligová


Svědomí a soudnost v konfrontaci s bezpříkladností totalitarismu:

Jakub Novák


Materiály

Lévinasovo hledání Tváře a homílie Benedikta XVI.

Dalibor Vik


Mezi „Pryč od Říma!“ a „Modem vivendi“: z osudů katolické církve v Československu za první republiky a za německé okupace

Jana Kružíková


Proměny religiozity volyňských Čechů

Olga Nešporová


Češi v zemi beze jména

David Svoboda


Pluralita Dějin - Vzpomínka na Iris Shun Ru Chang

Zdeněk Nebřenský


Věněk Šilhán: Muž, který držel v ruce moc i lopatu

Martina Čížková


Naplnění snu: vybudování československé nemocnice v Bagdádu

Miloslava Turková

Kateřina Bartošová


Recenze

Stanislav Komárek: SPASENÍ TĚLA, Moc, nemoc a psychosomatika

Jan Sokol


Lenka Formánková a Kristýna Rytířová (edit.): ABC FEMINISMU

Blanka Knotková - Čapková


Frank Fätkenheuer: LEBENSWELT UND RELIGION, Mikro-historische Untersuchungen an Beispiel aus Franken um 1600

Jan Horský


Martin Kuna (ed.): NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE. Teorie, metody a cíle

Václav Matoušek


Vida Čok: PRÁVO NA OBČANSTVÍ

Selma Muhič - Dizdarevič


Třikrát Lakoff

Jan Brabec


Eduard Droberjar: VĚK BARBARŮ, České země a stěhování národů z pohledu archeologie

Linda Hroníková


Zuzana Malinovská-Šalamonová: ROMÁN AKO MIMESIS A MATHESIS (na príklade románovej tvorby Hervého Bazina)

Josef Fulka


Jerzy Zygmunt Szeja: GRY FABULARNE - nowe zjawisko kultury wspólczesnej

Petr Janeček


Ivan Blecha: FENOMENOLOGIE A KULTURA SLEPÉ SKVRNY

Karel Novotný


G. E. R. Lloyd: IN THE GRIP OF DISEASE, Studies in the Greek Imagination

Hynek Bartoš


Petr Skalník (ed.): DOLNÍ ROVEŇ. Poločas výzkumu

Zdeněk R. Nešpor


Josef Blaha: Tóra a moderní židovská filosofie

Jana Doležalová


Zprávy

Nietzscheův rok

Jaroslav Novotný

Josef Kružík


38th World Conference of the International Council for Traditional Music

Veronika Seidlová


3. Memoriál prof. J.Matiegky a prof. J.Malého

Linda Hroníková


MAD 2005 - Multidisciplinary Approaches to Discourse: Salince in Discourse

Jitka Slezáková


Poslední změna: 5. březen 2018 16:55 
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám