38th World Conference of the International Council for Traditional Music

Veronika Seidlová

(3. - 10. srpna 2005, Sheffield, Velká Británie)
Organizace ICTM (International Council for Traditional Music, původně International Folk Music Council) byla založena roku 1947 v Londýně a společně s americkou SEM (Society for Ethnomusicology) je největší etnomuzikologickou organizací vůbec. Její páteř tvoří studijní skupiny různého zaměření, které se každý lichý rok prezentují na světové konferenci ICTM a mezi tím pořádají svá vlastní setkání.


38. světová konference ICTM se konala na University of Sheffield ve Velké Británii a jejími tématy byly: Music, Dance and War; Music, Dance, Islam; Reviving, Reconstructing, and Revitalizing Music and Dance; Applied Ethnomusicology and Ethnochoreology a New Research.


Z FHS UK byly na konferenci PhDr. Zuzana Jurková, PhD. a Bc. Veronika Seidlová, obě členky nejmladší studijní skupiny - Music and Minorities . Jednou z prezentací této skupiny v Sheffieldu byla panelová sekce Uncovering Layers of Memory: A Diachronic Approach to the Music of Central European Jews and Roma, iniciovaná a vedená Z. Jurkovou. Forma panelu, tedy kolektivní prezentace kolektivního výzkumu, velmi preferovaná organizátory letošní světové konference, byla pro toto téma ideální: síť nejrůznějších vztahů propojujících střední Evropu, byla posilována (a často přímo spoluvytvářena) právě příslušníky „tradičních" menšin: Romů a Židů. Cílem panelu bylo jednak referovat o různých typech pramenů k výzkumu hudby těchto menšin, a také ukázat, jak se v průběhu doby měnil přístup badatelů - jako zástupců majority - k oběma zkoumaným minoritám. Různé přístupy výzkumníků v různých dobách nejen vysvětlují různorodost etnomuzikologického materiálu, shromážděného za poslední století, ale také odkrývají způsob, jakým se vyvíjel pohled majoritní společnosti na tyto dvě menšiny, které tvoří neodmyslitelnou součást středoevropské intelektuální historie.


Panelová sekce byla rámována dvěma příspěvky badatelek z vídeňského Phonogrammarchivu: The Role of Archives - Early Collections as Documents of Memory (G. Lechleitner), a Fieldwork as the Quest for Memory - Some Reflections (Ch. Fennesz-Juhasz).


O situaci v českých zemích pojednávaly příspěvky Z Jurkové (Roma Music Research as Our Mirror?) a V. Seidlové (The Oldest Historical Sources of the Synagogue Chant in the Czech Republic), stoletou tradici maďarského výzkumu romské hudby a vzájemného ovlivňování vědců a „předmětů" jejich bádání prezentovala K. Kovalcsik (Romani Approach to „Traditions" and „Memory"), situaci v Polsku představila B. Muszkalska ve formě krátké case study The Presence of the Past in Musical Life of Polish Jews after Resurgence.


„Středoevropský" panel byl ovšem jen jedním z kaménků v opulentní sheffieldské etnomuzikologické mozaice: 280 příspěvků tu předvedlo vědní disciplínu v celé šíři témat i přístupů.


Veronika Seidlová


Poslední změna: 5. březen 2018 16:22 
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám