5, 2003, 11

Materiály

První kroky na cestě za snem – československou nemocnicí v Bagdádu

Bartošová, KateřinaTurková Miloslava


Počátky industrializace na Žďársku ve světle nových výzkumů

Josef Porsch


Struktura neverbálního chování u vesnických dětí (mladší školní věk). Metody a výsledky výzkumu

Světlíková, HanaŠkvařilová, BoženaDiskuze

Co inspiruje proklamaci romské identity? Skupina romských pedagogických asistentů

Mirjam MoravcováRecenze

Deleuze, G.: Proust a znaky. Praha, Hermann a synové 1999.

Jiří Bystřický


Židé a Morava, Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 13. listopadu 2002. Ed. Petr Pálka. Muzeum Kroměřížska, Kroměříž 2003.

Blanka Soukupová


Pospíšilová, Jana (ed.): Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. Brno, Doplněk + Etnologický ústav AV ČR 2003.

Dana BittnerováZprávy

František Vrhel šedesátiletý

Josef Opatrný


Doc. Phdr. Josef Kandert, CSc. Pozdrav k mladému jubileu

Mirjam MoravcováStudie

K niektorým aspektom vymedzenia pojmov etnicita – národ a úlohy etnicity v procese formovania novodobých národov.

Milan Olejník


Našinci a cizinci. Mentální orientace a kulturní obraz cizinců v pohraničí

Irena Szlachcicowa


Tempus edax rerum, aneb o minulosti a současnosti vojvodovských Čechů

Vladimir Penčev


Bezdomovci v Banskej Bystrici a v Českých Budějoviciach v 90-tych rokoch 20. storočia z pohľadu urbánneho geografa

Tomáš Chorvát


Poslední změna: 2. březen 2018 10:21 
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám