5, 2003, 10

Recenze

Kratochvil, Jan (ed.): Český a slovenský exil 20. století I. + II. [„Úvodní“ a „první“ katalog k výstavám Český a slovenský exil 20. století]. b. m., Meadow Art 2002.

Zdeněk R. Nešpor


Krejčí, Jaroslav: Postižitelné proudy dějin. Praha, Sociologické nakladatelství 2002.

Jan Brabec


Brunski, Jan Jacek – Maur, Eduard – Pułaski, Michal – Valenta, Jaroslav (eds.): Mezi dvěma transformacemi. Československo a Polsko v letech 1947 (1948)–1989. Praha, MŠMT ČR + FF UK, 2001.

Zdeněk R. Nešpor


Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 3/1997, Studia Ethnographica X. Praha, Karolinum 2000.

Blanka Soukupová


Illner, Michal (ed.): Soudobé město v měnící se společnosti. Sociologický časopis, 2003, 39 (2).

Marek Skovajsa


Prodanović, Mileta: Stariji i lepši Beograd. Beograd, Stubovi kulture 2002.

František ŠístekPoslední změna: 1. březen 2018 15:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám