5, 2003, 10

editorial

Úvodem

Mirjam Moravcová


Materiály

Paměť na svatbu v Tvrdonicích roku 1927

Václav Hortvík


Smrt v lidových představách obyvatel kyperské horské vesnice. (Obec Peristerona, JZ část Kypru)

Petra Jeřábková


„Tleskací hry“ – ukázka variačního procesu

Dana Bittnerová


Zpráva o výzkumu „Zdravotně handicapované skupiny: komunita neslyšících – limity integrace“

Jitka Sinecká


Zpráva o výzkumu Bělorusů v České republice

Michaela Šmídová


Diskuze

Diskuse o židovské identitě

Vendula Segerová


Recenze

Kratochvil, Jan (ed.): Český a slovenský exil 20. století I. + II. [„Úvodní“ a „první“ katalog k výstavám Český a slovenský exil 20. století]. b. m., Meadow Art 2002.

Zdeněk R. Nešpor


Krejčí, Jaroslav: Postižitelné proudy dějin. Praha, Sociologické nakladatelství 2002.

Jan Brabec


Brunski, Jan Jacek – Maur, Eduard – Pułaski, Michal – Valenta, Jaroslav (eds.): Mezi dvěma transformacemi. Československo a Polsko v letech 1947 (1948)–1989. Praha, MŠMT ČR + FF UK, 2001.

Zdeněk R. Nešpor


Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 3/1997, Studia Ethnographica X. Praha, Karolinum 2000.

Blanka Soukupová


Illner, Michal (ed.): Soudobé město v měnící se společnosti. Sociologický časopis, 2003, 39 (2).

Marek Skovajsa


Prodanović, Mileta: Stariji i lepši Beograd. Beograd, Stubovi kulture 2002.

František Šístek


Zprávy

Pozdrav PhDr. Jaroslavě Kadeřábkové, CSc.

Mirjam Moravcová


PhDr. Olga Skalníková, CSc. – jubilující (Praha, 11. května 1922)

Mirjam Moravcová


Národní muzeum moderního umění v Centre Georges Pompidou v Paříži

Lucie Procházková


Moravské zemské muzeum v Brně

Lucie Procházková


Tradice a současnost romské kultury v Obchůdku ROMEN

Lucie Procházková


Staropražské Vánoce, Výstava v Muzeu hl. m. Prahy

Jan Šťovíček


Doma v cizině – Češi ve Vídni ve 20. století. Výstava v Clam-Gallasově paláci v Praze

Jan Šťovíček


Premeny rodiny v urbánnom prostredí

Katarína Koštialová


Setkání s Druhým / Meeting the ‘‘Other”. International Summer Workshop, Praha 12. 9. – 14. 9. 2002

Michal Voříšek


Stati

Rádlovo pojetí národa

Jan Sokol


Průhled do způsobu života pražské měšťanské rodiny Měchurovy a Palackého kolem poloviny 19. století.

Jiří Kořalka


Sociální recepce náboženských prvků v české folkové hudbě v 60. – 80. letech

Zdeněk R. Nešpor


Tělocvičný spolek paní a dívek pražských

Irena Štěpánová


Poslední změna: 1. březen 2018 15:26 
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám