9, 2007, 2-3

Stati

Welt, Umwelt, Lebensraum: Uexküll, Lorenz a Gehlen: spor o světě člověka a světech zvířat

Marco Stella


Lidské určení jako problém definice člověka ve filosofické antropologii

Jakub Marek


Materiály

Věda musí být srozumitelná

Richard Robert Ernst


Empirická kritika marxismu

Zdeněk R. Nešpor

Leopold Pospíšil


Kroje, svéráz, secese a Renáta Tyršová: Výstava svérázu v Obecním domě 1915

Irena Štěpánová


Výuka dovednosti myslet podle Edwarda de Bono

Gabriela Málková


Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a sociální rekonstrukce na Balkáně

Selma Muhič - Dizdarevič


Znovuzrození nativní kultury v Austrálii - Péče o rodinu a ženská spiritualita

Jana Kulhánková


Prostota podzimu. Josef Váchal a Bohuslav Reynek: dva extrémy české grafiky

Aleš Novák


Architektura je umění vytvářet místo

Václav Cílek


Deník Heleny Hanžlové (České Budějovice v lednu až červnu 1945)

Jiří Petráš


Pamětní zápis sepsaný v měsíci srpnu 2005 u příležitosti obšírné úpravy kunštátského chrámu sv. Stanislava

Ludvík Kundera


Mistr Jan Hus v zápase mezi Kristem a Antikristem. Duchovní člověk nebo intelektuál?

Zdeněk Pinc


Recenze

Richerson, P. J. – Boyd, R.: NOT BY GENES ALONE. HOW CULTURE TRANSFORMED HUMAN EVOLUTION

Jan Sokol


Stephen Prothero: RELIGIOUS LITERACY

Zdeněk R. Nešpor


Ernst Jünger: POLITISCHE PUBLIZISTIK. 1919-1933

Aleš Novák


Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede: KULTURY A ORGANIZACE. SOFTWARE LIDSKÉ MYSLI

Inna Čábelková


Witold Gombrowicz: KOSMOS

Jakub Češka


Pierre Clastres: KRONIKA INDIÁNŮ GUAYAKÍ

Jan Sokol


Mistr Zhuang: SEBRANÉ SPISY

Aleš Novák


Burt Feintuch (ed.): EIGHT WORDS FOR THE STUDY OF EXPRESSIVE CULTURE

Petr Janeček


Regine Kather: PERSON. DIE BEGRÜNDUNG MENSCHLICHER IDENTITÄT

Jan Sokol


Douglas J. Davies: STRUČNÉ DĚJINY SMRTI

Olga Nešporová


ČTYŘIKRÁT HEIDEGGER

Aleš Novák


ZPRÁVY

Nostalgie, technika a tragédie: K románu Maria Puza Kmotr

Jakub Marek


Taťána Ospálková - Petříčková

Jaroslav Novotný


Letní etologické školy na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Frank Salter

Zhanna Reznikova


Hus v Oděse

Petr Vágner


Poslední změna: 10. duben 2018 13:11 
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám