Recenze

Článek v PDF ke stažení


Miroslav Hroch: Národy nejsou dílem náhody. P říčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2009, 315 s.

Blanka Soukupová


Michael J. Halvorson – Karen E. Spierling (eds.): Defining Community in Early Modern Europe. Ashgate, Aldershot 2008, 372 s.

Veronika Čapská


Petr Štěpánek: 1453 – Pád Konstantinopole – z rod Istanbulu. Triton, Praha – Kroměříž 2010, 272 s.

Tomáš Rataj


Gabrielle Haug-Moritz – Ludolf Pelizaeus (eds.): Repräsentationen der islamischen Welt im Europa der Frühen Neuzeit. Aschendorff, Münster 2010, 308 s.

Tomáš Rataj


Martin C. Putna: Obrazy z kulturních dějin americké religiozity. Vyšehrad, Praha 2010, 334 s.

Zdeněk R. Nešpor


Jiří Kořalka (ed.): Lobkovický zámek v Neratovicích v životě a díle Františka Palackého. Nakladatelství Akropolis, Praha 2007, 268 s.

Blanka Soukupová


Mark Andrejevic: iSpy. Surveillance and Power in the Interactive Era. University Press of Kansas, Kansas 2007, 325 s.

Daniel Slavíček


Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla. Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. 65. pole, Praha 2009, 270 s.Poslední změna: 10. září 2018 18:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám