Recenze

Článek v PDF ke stažení


Druhý břeh Západu. Výbor iberoamerických esejů. [The Second Coast of the West: Anthology of Ibero-American essays.]. Introduction and editing by Anna Housková. Prague: Mladá fronta, 2004, ISBN: 80-204-1139-9, 372 pp.

Marek Halbich


Peter Salner: Minulý rok v Jeruzaleme. [Last Year in Jerusalem.] Bratislava: Marenčin PT, 2010, 256 pp.

Blanka Soukupová


Helena Nosková, Eva Tošovská: Kapitoly o proměnách pohraničí se zřetelem na Králicko. [Chapters About Changes on the Borderland with Regard to Králicko (the Králiky area).] Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2010, 255 pp.

Blanka Soukupová


René Petráš (ed.): Aktuální problémy právního postavení menšin v České republice. [Current Problems of the Legal Status of Minorities in the Czech Republic.] Prague/ Office of the Government of the Czech Republic, 2010, 121 pp.

Blanka Soukupová


Oldřich Tůma a Tomáš Vilímek (eds.): Opozice a společnost po roce 1948. Česká společnost po roce 1945. [Opposition and Society after 1948. Czech Society after 1945], vol. 6 . Prague: Academy of Sciences, Czech Republic v. v. i., 2009, 224 pp.

Blanka Soukupová


Journal or Urban Culture Research 1 , 2010 Published by the Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. 214 pp.

Zuzana Jurková


Poslední změna: 9. září 2018 19:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám