Teta všech Romů - Milena Hübschmannová

Zuzana Jurková

(10. 6. 1933, Praha - 8. 9. 2005, Jihoafrická republika)
Fakta


V roce 1951 maturovala na anglickém gymnáziu H. Fasta v Praze, v letech 1951-56 studovala hindštinu, urdštinu a bengálštinu na FF UK. V té době se začala intenzivně zajímat o Romy a jejich kulturu. Od r. 1956 byla redaktorkou v Československém rozhlase. 1963 se jí narodila dcera Tereza (manželem MH byl rozhlasový režisér Josef Melč). Školní rok 1968/9 strávila jako učitelka mateřské školy v romské osadě Rakúsy u Kežmarku. V letech 1969 - 73 (tedy po celou dobu existence) byla předsedkyní společensko-vědní komise Svazu Cikánů-Romů. 1968-74 pracovala ve Filozofickém a sociologickém ústavu ČSAV, 1974-5 na Pedagogické fakultě UK. V letech 1975 - 82 byla bez stálého zaměstnání kvůli nesouhlasu s asimilační politikou, uplatňovanou vůči Romům, 1982-91 učila romštinu na jazykové škole, od r. 1991 vedla romistiku na Indologickém ústavu FF UK. Byla zakladatelkou a od založení v r. 1994 až do smrti i šéfredaktorkou časopisu Romano Džaniben. V roce 1994 získala titul CSc., v r. 2000 se habilitovala. V roce 1992 obdržela od Nadace Charty 77 Cenu Františka Kriegla, v letech 2002 medaili Za zásluhy III.stupně a 2003 Za zásluhy I. stupně od prezidenta Václava Havla.
Člověk


Měl jsem ji rád pro pokoru, lidskost, pracovitost, pochopení lidského bytí.. (Emil Ščuka); ..nesmierne obetava, dobra a nadovšetko ľudska.. (Rastislav Pivoň); ..naše společnost postrádá lidi jako ona, vědoucí a bytostně činorodé, jimž nesejde ani na uznání.. (Karol Sidon); Zářilo z ní tolik pozitivního, klid a vyrovnanost, která se ihned přenesla na mě samotného. (Johannes Kraus); Tolik energie a lásky z ní tryskalo, byla...hnacím motorem i srdcem, střežícím ryzost naší práce (Lada Viková); Tahle žena vykoupila českou společnost z hanby. V dobách, kdy stát nabízel Romům jen asimilaci nebo kriminál, zářila jako osamocený hlas přátelství, zájmu a respektu k jinakosti (Petr Třešňák); Pro Milenu Hübschmannovou nebyla věda kabinetní spekulací, ale nástrojem k poznávání a porozumění skutečného života. A fakt, že si pro toto poznávání a porozumění vybrala právě chudé a pronásledované romské etnikum, pro mě zůstal inspirací na celý život (Fedor Gál); Ti, kdo ji v posledních letech vytýkali naivitu, se mýlili - byla to ušlechtilost (Jan Jařab).
Význam


Pokud se vědec hodnotí množstvím materiálu, který sebral, napsal a publikoval, pak za Milenu Hübschmannovou mluví už obrovské množství terénního materiálu, především terénních zápisků a nahrávek. Sbírka audionahrávek obsahuje asi 330 magnetofonových pásků (1966 - 1990) a 180 magnetofonových kazet s nahrávkami příběhů ze života, pohádek, písní Romů především z Čech a Slovenska, ale také z Indie, Ruska, Německa, Balkánu, Turecka... Velkou část stačila i přepsat, menší publikovat: ve dvou dosud vydaných monografiích (další dvě jsou v tisku), šedesáti publikacích v odborných časopisech nebo monografiích, první zevrubné učebnici romštiny, romsko-českém slovníku, mnoha didaktických materiálech pro Romy i pro ty, kdo s Romy pracují...


Pokud se význam vědce hodnotí aplikovatelností jeho poznání, pak za Milenu mluví knihovnička každého, kdo se třeba jen zajímá (neřku-li studuje) o romskou kulturu. I v zemích, kde je Romů absolutně i relativně víc než u nás, je vydání tolika životopisných vyprávění, povídek, básní v romštině (a současně v jazyce majority) jevem naprosto nevídaným.


Mileno, ty jsi nás probudila ke psaní. Mnozí spali a nevěděli o svém talentu. A Ty jsi v nás náš talent probudila. Ilona Ferková, Elena Lacková. Ty jsi je povzbuzovala, aby psali romsky. Tera Fabiánová, Andrej Giňa...a také já (Vlado Oláh).


A pokud se člověk hodnotí životaschopností toho, co po sobě zanechal, dobře o tom vypovídal dvoudenní festival Paťiv (Pocta/Úcta), který zorganizovali studenti romistiky v listopadu 2005 v Roxy. Hrály tu nejvýznamnější romské soubory (Terne Čhave, Kale, Čilágos...) i samostatní zpěváci, které Milena povzbuzovala k tvorbě (Vojta Fabián, Jan Áču Slepčík...). V doprovodném programu se promítal legendární Hanákův film Ružové sny, při němž byla odbornou poradkyní. Všichni se zřekli nároku na honorář, a vstupné tak může být použito na projekt, který Milena začala: projekt Bare Roma - Velcí Romové.


Zuzana Jurková


Poslední změna: 20. březen 2018 13:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám