• Archiv
  • Čísla
  • 5, 2003, 9
  • Elsie, Robert: A Dictionary of Albanian Religion, Mythology and Folk Culture. London, Hurst 2001.

Elsie, Robert: A Dictionary of Albanian Religion, Mythology and Folk Culture. London, Hurst 2001.

František Šístek

Robert Elsie: A Dictionary of Albanian Religion, Mythology, and Folk Culture. London, Hurst 2001, 357 s., ISBN 1850655707.


Albánci v moderních dějinách žili ve své naprosté většině v materiální chudobě, jejich tradiční kultura však byla a dosud je velice bohatá. To dokazuje i nedávno publikovaný slovník, věnovaný albánské náboženské problematice, mytologii a lidové kultuře. Práce Roberta Elsieho A Dictionary of Albanian Religion, Mythology, and Folk Culture je zatím prvním slovníkem, který se pokusil tato témata přehledně shromáždit a alfabeticky uspořádat.


Slovník se soustřeďuje především na tématický okruh náboženských, mytologických a folklorních představ. Hesla obsahují zejména informace o náboženských řádech či sektách, jejich významných historických představitelích, svatých a poutních místech, legendách, legendárních postavách, svátcích, rituálech, pověrách, lidových zvycích (svatební obyčeje, pohřby) atd. Stranou samozřejmě nezůstává ani albánské zvykové právo a krevní msta jako jeho asi nejznámější projev. Pojmy, které s takto vymezenou problematikou přímo nesouvisejí (lidová hudba, sféra materiální kultury) nebyly do slovníku pojaty či jsou zmíněny jen v nejmenší míře. Elsieho práce tedy především odráží bohatý myšlenkový svět albánských populací, žijících v různých oblastech západního Balkánu - v Albánii, na Kosovu, v Makedonii, Černé Hoře a Řecku - i v jižní Itálii. Základní informativní funkci publikace umocňují bibliografické reference pod jednotlivými hesly, stejně jako bohatá bibliografie v závěru knihy.


Elsieho průkopnický slovník poslouží všem zájemcům o kulturu, historii, mytologii a antropologii Albánců a jihovýchodní Evropy jako celku.


František ŠístekPoslední změna: 6. únor 2018 15:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám