Příprava konference Perspectives on Contemporary Legend

Petr Janeček

Článek v PDF ke stažení


Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a International Society for Contemporary Legend Research pořádají ve dnech 3. – 8. června 2014 v Praze 32. ročník mezinárodní konference věnované problematice soudobých neformálně i mediálně šířených kolektivně sdílených narativů, především takzvaným současným (městským) pověstem a fámám. Odborné setkání, které bylo od roku 1982 pravidelně pořádáno na University of Sheffield ve Velké Británii v podobě interdisciplinárních seminářů, se od konce osmdesátých let 20. století koná v ročním intervalu střídavě v USA, Kanadě a některé z evropských zemí.


Pražské konference se zúčastní přes 50 badatelů z 15 zemí světa (USA, Kanada, Ruská federace, Argentina, Velká Británie, Portugalsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Německo, Slovinsko, Estonsko, Litva, Slovensko a Česká republika) a přinese také následující tematické okruhy: vztah politiky a současného folkloru v sovětském a postsovětském prostoru – urbánní prostor a neformálně šířené texty v postsocialistických zemích – konstruování folklorních narací v masových komunikačních médiích – vernakulární fikce na současném internetu – folklorní dimenze první a druhé světové války – vyjednávání statusu poutních míst prizmatem současných pověstí – legendární rozměr současných svatebních rituálů – fámy a politika v období kolonialismu a neo­kolonialismu.


Zájemci mohou kontaktovat organizátora PhDr. Petra Janečka, Ph.D. z Ústavu etno­logie Filozofické fakulty UK nebo navštívit internetové stránky konference: http://contemporarylegend.org/.


Petr JanečekPoslední změna: 25. červenec 2018 09:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám