Výzva k účasti na konferenci urbánních historiků v Gentu 201

Luďa Klusáková


Mezinárodní výbor Evropské Asociace pro Urbánní Historii (EAUH) zve všechny badatele zaměřené na urbánní problematiku a hledající inovativní přístupy v urbánní problematice k účasti na své X. mezinárodní konferenci v Gentu, 1. - 4. 10. 2010.


EAUH vznikla roku 1989 s podporou Evropské unie. Konference organizuje jednou za dva roky na přelomu srpna a září. Konference nabízejí možnost víceoborových setkání a diskusí pro historiky, sociology, geografy, antropology, historiky umění a architektury, ekonomy, ekology, právníky, sociální pracovníky a všechny nejmenované, kteří se zabývají urbánní problematikou v historické perspektivě. Komunikačními jazyky konference jsou angličtina a francouzština, jednání probíhají bez překladu.


Již nyní bychom rádi vyzvali badatele k přípravě návrhů jednotlivých sekcí. Návrh sekce musí obsahovat: (1) název sekce, (2) jméno, příjmení, afiliaci a elektronickou adresu garanta sekce, krátké strukturované CV garanta, (3) anotaci sekce - zdůvodnění a hlavní argumenty na jeden odstavec, max. 1 stranu textu. Sekce musí být otevřené, nesmí být a priori naplněné příspěvky. Vítány jsou sekce garantované 2 - 3 badateli z různých zemí.


Návrhy sekcí laskavě zasílejte v angličtině nebo ve francouzštině od 1. 12. 2008 do 1. 3. 2009 na adresu Marc.Boone@UGent.be. Děkujeme předem. Informace sledujte na adrese: http://www.eauh2010.ugent.be/
Za mezinárodní výbor EAUH


Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.

Luďa KlusákováPoslední změna: 25. červenec 2018 15:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vydavatel

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy


Kontakty

Časopis "Lidé města"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


e-mail:Jak k nám